VR kao simulacija i predstava

AI & VR

Problemi sa VRom počinju kada počnemo da ga doživljavamo kao simulaciju a ne kao prostor za sebe. Kada pokušamo da kopiramo “stvarni svet”. Što se desilo otprilike tri milisekunde nakon što je VR zamišljen.

Postoji svrha i poenta reprezentativnog VRa, u edukaciji, treninzima, takvim stvarima. Ali u umetnosti? Mislio sam da smo prevazišli realizam.

Posebno pitanje je da li uopšte želimo preveliku dozu realizma, čak i kada bi bio moguć. Možda jednokratno. Zbunjivanje mozga jeste zabavno. Ali ako već imam simulaciju sveta u kome mogu da menjam osnovna načela fizike…. let me fly!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *